Sofia CyberSec беше вълнуваща възможност да споделим вижданията и опита си с бизнес лидери, държавни служители, колеги от сферата на киберсигурността и софтуерни експерти. Дискусиите покриха широкия спектър на предизвикателствата пред киберсигурността, които срещаме. От AMATAS избрахме темата за изкуствения интелект (ИИ) в този контекст.  

Свикнали сме да разглеждаме ИИ или като заплаха за човечеството, или като решение на всичките ни проблеми. Но, както Любомир Тулев, нашият главен експерт по киберсигурност, каза от сцената, трябва да гледаме на нещата по-всеобхватно, тъй като може да става въпрос за двата варианта. Той даде за пример чат ботовете. Според прогноза на Gartner, до 2020 г. 85% от комуникацията ни с компании ще се случва през автоматични интелигентни инструменти. Има много рационални причини за това, включително факта, че дейността може да бъде бърза и опростена. Въпреки това, в определени ситуации неправилното въвеждане на чат ботове може да се превърне в ефективна атака.

Всъщност, никога не бива да вземаме киберсигурността за даденост. За да онагледи този съвет, по време на лабораторията, Тулев открадна сесия на потребител, чийто акаунт беше защитен с 2FA (двуфакторна верификация). Всички мерки бяха налице и все пак една-единствена грешка на крайния потребител позволи на „злонамереното“ лице да вземе контрола над Facebook профила на жертвата.

Александър Класанов, старши консултант по киберсиурност и защита на личните данни от екипа на AMATAS, разгледа възможностите пред организациите. Той говори за скоростта и степента на влияние на изкуствения интелект, които вече увеличават способността заплахите да се идентифицират и да се реагира бързо срещу тях, като по този начин се минимизира риска за киберсигурността. Скоро ще обсъждаме тази тема по-подробно.

Бихме искали да изразим благодарност към Дигитална национална коалиция за поканата да участваме и да споделим практичния си опит и знанието си с публиката!

Снимки: AMATAS