Защитата на личните данни се превръща в тема с подчертана важност за държавите членки от Съвета на Европа с модернизирането на „Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни“ или накратко Конвенция 108. Наскоро за подпис бе отворен Протокол към конвенцията, който бе обсъден на двудневен форум в град Мексико. На събитието присъстваха представители на местната власт, както и международни експерти от Европа, Африка, Австралия и Латинска Америка. Целта на Протокола е да подкрепи страните членки в посрещането им на високите стандарти за защита на личните данни и да подпомогне управлението на потока на данни в процеса на растеж на дигиталната икономика на държавите.

Ако си мислите, че регулациите за защита на личните данни започват с приемането на директивата, по-известна като GDPR – грешите. Конвенция 108 е подписана през 1981 г. с цел да гарантира правото на поверителност на всяко физическо лице, по отношение на автоматизираната обработка на лични данни, отнасящи се до него. Договорът обаче има нужда от осъвременяване, така че да е в състояние адекватно да посреща предизвикателствата, които произлизат от използването на нови информационни и комуникационни технологии. Защитата на личните данни ще бъде подсилена с вземането под внимание генетичните и биометрични данни например.

На пленарна среща в Страсбург миналия месец Комитетът обсъди в детайли черновата на насоките за боравене с изкуствен интелект и черновата на препоръките за защита на данни, свързани със здравна информация. Това са някои от новите елементи на модернизираната Конвенция. Друга нова перспектива пред нея е, че тя би могла да стане глобален инструмент поради големия интерес към нея от държави извън членовете на Съвета на Европа.

Заместник-комисар Стив Ууд каза по време на форума в Мексико, че е оптимист по отношение на потенциала на Конвенция 108 да се превърне в мост между системите за защита на личните данни по света (тъй като е отворена за всяка страна, която покрива съответните стандарти).

GDPR и модернизираната Конвенция 108 се борят с ключовите предизвикателства, свързани със защитата на личните данни в 21 век – ръста на онлайн услугите с лични данни в основата на бизнес модела им и дигиталните обществени услуги. Рисковете, които изкуственият интелект и нарасналото разпространение на данни носят след себе си, трябва да бъдат посрещнати със законодателни мерки, които изискват ефективна прозрачност, контрол и отговорност“, допълни Ууд.

Предложената модернизация е резултат от дълъг процес, започнал с обществена консултация през 2011 г. Тогава е съставен доклад, чиято цел е била да определи областите, в които Конвенция 108 има нужда от обновяване. Предложенията са били разгледани през 2013 и 2014 г. от междуправителствен комитет (специален комитет за защита на личните данни, наречен „CAHDATA”) и финализирани на последна среща, състояла се на 15-16 юни 2016 г. И като последна стъпка – предложенията на CAHDATA са разгледани и променения протокол е приет на 18 май 2018 г.

Един от новите аспекти на обновената Конвенция 108 е, че всички страни се съгласяват да бъдат периодично проверявани от комитет по Конвенцията, който ще следи дали държавите спазват условията на договора.

Обновленията в член 7 от Конвенцията съдържа изискване всяко нарушение да бъде обявявано без закъснение. То важи за случаи, в които фундаменталните права и свободи на лицата, чиито данни са засегнати, са в опасност. Тогава поне властите трябва да бъдат уведомени за нарушението.

Чл. 17 се отнася до обновяване на възможните форми на сътрудничество. Надзираващите власти следва да „координират своите разследвания, да прилагат взаимни действия и да предоставят едни на други информация и документация, свързана със законодателните и административни практики относно защитата на личните данни“.

Важна промяна е, че Комитетът вече не е ограничен само с консултативна роля. Той ще може да оценява и да прави мониторинг. Преди дадена държава да попише Конвенцията, Комитетът ще предоставя мнение за нивото на защита на личните данни, осигурени от властите.

До момента 22 държави са подписали Протокола с предложения за модернизиране на Конвенцията. За да се стигне до ратификация, минимум пет държави членки трябва да приложат обновената Конвенция в сила.

Можете да прочетете резюме на обновленията по текста на Конвенцията (на английски език) в този документ.

Снимка: Pexels