В края на март AMATAS посрещна 40 правоприлагащи служители — полицейски инспектори и прокурори — от Германия, Полша, Унгария, Словения, Литва, Латвия, Естония и България. Посещението им бе част от инициативата по проекта Erasmus+ за обмяна на опит, знания и добри практики между институции в Европейския съюз. Бенефициент по проекта за България в сферата на правоприлагащите органи, работещи за противодействие на киберпрестъпления, е отдел “Киберпрестъпност” към ГДБОП.

В духа на успешното ни сътрудничество Любомир Тулев, главният ръководител операции по киберсигурност на AMATAS, водеше програмата. Преди да се присъедини към AMATAS, Тулев бе част от екипа на отдел “Киберпрестъпност” и това му дава безценен поглед върху практиките в частния и държавния сектор. Той направи демонстрации на практически методи и инструменти за събиране на информация от открити източници (open-source intelligence). В представянето си засегна търсенето на информация в dark net и показа съвременните възможности за следене на действията на злонамерени лица и групи.

В мисията си да превърнем киберсигурността във функция на всяка една организация за нас е важно да споделяме своя опит и да развиваме уменията си заедно със своите партньори. Благодарим за възможността, която ГДБОП и отдел “Киберпрестъпност” ни предоставиха!