logo

Услуги за Оценка на Риска

service icon Симулация за извличане на данни

Симулация за извличане на данни

AMATAS предлага някои от най-добрите услуги за симулиране за извличане на данни. Чрез услугата ни проактивно оценяваме вашата среда и използваме слабостите и уязвимостите, които могат да доведат до потенциално изтичане на данни от Вашата организацията. За да постигнете това, изпълняваме налични сценарии за извличане на данни, което цели да потвърди ефективността на контролите ви за сигурност, без да наруши работата на потребителите или на инфраструктурата. Сценариите за извличане на данните постоянно се актуализират, за да се предоставят най-новите известни хакерски техники, така че да може бързо да се предприемат коригиращи действия. По този начин Ви позволяваме да виждате текущите рискове и тенденции във времето, да проследявате конкретни констатации и да отстранявате уязвимостите в нарушаването на данните, преди някой друг да се възползва от тях. Нека ви помогнем да ограничите риска за извличането на данни и злонамереното поведение в бъдеще. Тренировките ни правят перфектни.

service icon Тестване за Проникване

Тестване за Проникване

Нашата добре утвърдена услуга за "Тестване за проникване" дава възможност на бизнеса да оцени ефективността на  цялостната защита и способността им да откриват, предотвратяват и реагират на постоянните заплахи от вън. Докато симулацията за нарушаване на данните е насочена вътре във организацията Ви, опитвайки се да извърши вътрешно нарушение, тук нашите експерти ще извършат инвазивен технически анализ на празнините, за да преценят компетентността на вашите контроли за сигурност, екипа по сигурността и процесите. По време на нашите тестове за проникване ние „играем като хакер“, като се стремим да оценим вашата защитна матрица и да ви предоставим технически анализ, без да заплашваме целостта на вашата бизнес среда. Една жизненоважна част от тази услуга е уникалната Потвърждаване за непрекъснато възстановяване - затворена верига за валидиране на сигурността, където ще открием всички области на евентуално подобрение и ще съдействаме за намирането на ефективно решение за тях. В сравнение с традиционните услуги за пробиване на проникване, ние осигуряваме уникални контролирани експлоатации, без да оставяме отворени врати по време или след теста.

service icon Динамично тестване на сигурността на Приложенията

Динамично тестване на сигурността на Приложенията

Услугата за динамично тестване на сигурността на приложенията, която предлагаме на всеки бизнес, който се стреми непрекъснато да проверява целостта на сигурността и кодовете на всяка вътрешна и трета страна. Около 99% от всички бизнес приложения в световен мащаб имат уязвимости в сигурността, като предоставят на хакерите лесен достъп до данните на техните жертви. Поддържайки пълен над 20 езика за програмиране, ще извършим пълен анализ на вашия компилиран или изходен код (или и на двата) на софтуера, който използвате, и ще ви предостави пълен отчет за сигурност на приложенията, посочвайки всички уязвимости, които може или не може да бъде наясно с. Нашата услуга за тестване на сигурността на приложенията се предлага като еднократен ангажимент, при който ще тестваме конкретно приложение по ваш избор или за предпочитане като неразделна част от жизнения цикъл на разработка на приложения, където ще анализираме последователно вашия код за кандидатстване и ще се уверим, че вашите нови версии са изправени пред задачата да издържат днешните заплахи за сигурността.

service icon Проверка на доставчиците на Облачни Услуги

Проверка на доставчиците на Облачни Услуги

Приемането на облака вече не е просто технологично решение. Чрез услугата "Подобряване на сигурността на облака" ще Ви осигурим пълна видимост за възможностите за сигурност на доставчиците на облаци. Това ще ви помогне да разберете как вашите доставчици на облачна услуга прилагат най-добрите практики, защитават клиентските активи и отговарят на обхвата на изискванията във всяка услуга, която предоставят. Това ще увеличи ефикасността на процеса на вземане на решения и на вземането на решения на основание в разумни разсъждения, като по този начин ще се намали вероятността от непредвидени пречки пред осиновяването. Нека направим Вашето пътуване в облака истинско приключение!

service icon 1 service icon 1

Услуги за Оценка на Риска

Симулация за извличане на данни

Тестване за Проникване

Динамично тестване на сигурността на Приложенията

Проверка на доставчиците на Облачни Услуги

Виж още
service icon 2 service icon 2

Консултантски услуги

Бърза оценка на нивото на Съответствия

Дизайн & Внедряване на GDPR

Програма за управление на съответствията

GDPR като Услуга (GDPRaaS)

Виж още
service icon 3 service icon 3

Управление на поведението

Социално инженерство като услуга

Обучение по Информационна Сигурност

Детектор на лъжата

Виж още
service icon 4 service icon 4

SECaaS

Управление на Риска и Инвестициите като Услуга (RIMaaS)

ECaaS

Виж още
service icon 5 service icon 5

Услуги за компютърно-технически експертизи

Kомпютърно-технически експертизи

Комплексни компютърно-технически и визуални експертизи (т.нар. „педофилски експертизи“)

Експертизи на мобилни устройства

Експертизи в областта на социалните мрежи

Консултации и обучения в областта на компютърно-техническите експертизи

Виж още
service icon 6 service icon 6

VIP Услуги

Виж повече>>

Виж още