logo

Консултантски услуги

service icon Бърза оценка на нивото на Съответствия

Бърза оценка на нивото на Съответствия

Програмата на АМАТАС за бърза оценка на съответствията помага на организацията да идентифицира несъответствията в нейното съответствие и средата на нейните партньори, като използва разумен подход за оценка на предприятието. Той отразява всички регулации и стандарти за киберсигурността, които могат да повлияят на организацията, и твърди какъв контрол трябва да има, за да се отговори на това в различните отрасли на компанията. Програмата включва оценки срещу GDPR, PCI-DSS, ISO27001, ISO22301 и други. Това е услугата, от която се нуждаете, ако търсите не само да оцените съответствието на собствената си компания, но и на вашите партньори. Ние ще въведем напълно оперативна услуга "извън кутията" и ще ви предоставим непрекъснат количествен интелект, като по този начин ще дадете лесно разбираем и изчерпателен преглед на спазването на стандартите и регулациите на вашата организация. Бързото генериране на отчети за съответствие ще осигури на вашия мениджърски екип постоянен поток от увереност, което ви помага да се съсредоточите върху правилните неща във вашия бизнес.

service icon Дизайн & Внедряване на GDPR

Дизайн & Внедряване на GDPR

Услугата за Дизайн & Внедряване на GDPR е една от най-големите предимства на AMATAS. Нашата услуга предлага пълен преглед и оценка на текущите процеси за защита на данните и поверителността на вашата организация, обхващащи целия жизнен цикъл на обработка на лични данни и идентифициране на области за възстановяване. Това ни позволява да измерваме сегашното ниво на зрялост спрямо нашата уникална рамка за управление на спазването на GDPR и да Ви предоставим ясна картина за нивата на съответствие. Нашите експерти ще извършат пълен анализ на потока от данни на вашата организация, като проследят пътищата на потока от данни в организационната и партньорската структура. Впоследствие, въз основа на резултатите, ще постигнем осезаема стратегия за прилагане на GDPR, придружена от пътна карта на приоритетни стъпки и важни етапи.

service icon Програма за управление на съответствията

Програма за управление на съответствията

След като завърши оценката, преминаваме към Програма за управление на съответствията. Организациите обикновено използват електронни таблици, прости текстообработващи програми и стандартизиран софтуер. Това е неефективно, скъпо, склонно към грешки и рисковано. Експерти на AMATAS ще помогнат на вашата организация да намали ефективно времето и инвестициите, необходими за удовлетворяване на всички предварително определени изисквания за съответствие. Докато по време на нашата бърза оценка на съответствието ще анализираме само готовността на вашата организация, с тази услуга, AMATAS ще ви помогне да управлявате напълно вашето съответствие, нива на сигурност и вътрешни одити. Нашето управление на програмата за съответствие включва първоначална оценка на съответствието на вашата компания с изискванията на стандартите, където ще открием евентуални пропуски. Впоследствие нашите експерти ще осигуряват непрекъснато управление, което ще помогне на вашата организация да остане на върха на професионалния си имидж.

service icon GDPR като Услуга (GDPRaaS)

GDPR като Услуга (GDPRaaS)

С GDPR като услуга, AMATAS предлага пълният набор от услуги, необходими за поддържане на вашето непрекъснато съответствие с GDPR. Това включва, но не се ограничава до: Управление на правата на субектите на данни, DPOaaS, Обучение за повишаване на осведомеността за GDPR, Управление на непрекъснатото осигуряване, Управление на инцидентите с лични данни, Универсално управление на съгласието, Вечнозелено управление на инвентаризацията на данните, PuBD

service icon 1 service icon 1

Услуги за Оценка на Риска

Симулация за извличане на данни

Тестване за Проникване

Динамично тестване на сигурността на Приложенията

Проверка на доставчиците на Облачни Услуги

Виж още
service icon 2 service icon 2

Консултантски услуги

Бърза оценка на нивото на Съответствия

Дизайн & Внедряване на GDPR

Програма за управление на съответствията

GDPR като Услуга (GDPRaaS)

Виж още
service icon 3 service icon 3

Управление на поведението

Социално инженерство като услуга

Обучение по Информационна Сигурност

Детектор на лъжата

Виж още
service icon 4 service icon 4

SECaaS

Управление на Риска и Инвестициите като Услуга (RIMaaS)

ECaaS

Виж още
service icon 5 service icon 5

Услуги за компютърно-технически експертизи

Kомпютърно-технически експертизи

Комплексни компютърно-технически и визуални експертизи (т.нар. „педофилски експертизи“)

Експертизи на мобилни устройства

Експертизи в областта на социалните мрежи

Консултации и обучения в областта на компютърно-техническите експертизи

Виж още
service icon 6 service icon 6

VIP Услуги

Виж повече>>

Виж още