logo

SECaaS

service icon Управление на Риска и Инвестициите като Услуга (RIMaaS)

Управление на Риска и Инвестициите като Услуга (RIMaaS)

RIMaaS е управление на риска и инвестициите на AMATAS като услуга, използвана от Cytegic. То помага на лицата, вземащи решения, да намерят точния баланс между инвестирането в сигурността и намаляването на разходите (приемане на риска). С RIMaaS, кибер рискът е просто друго бизнес решение. Тя дава възможност на организациите да постигнат ефективност, да намалят разходите и ограничат риска, като предоставят количествени, приложими, подходящи и непрекъснати резултати. Чрез оценката на нивата на зрелост на зрелостта на организацията тя може незабавно да даде приоритет и да запълни пропуските в управлението на риска за сигурността. Дружество Киберсигурност Оценка на падежа + Профилиране на активите на компанията + Анализ на ландшафта за кибернетични заплахи = Профилактика на непрекъснат кибер риск.

service icon ECaaS

ECaaS

Чрез утвърденото си партньорство със Silent Circle, AMATAS предлага най-сигурната Услуга за Корпоративна Комуникация в света. Използвайки изцяло криптирана VOIP технология, можем да ви помогнем да гарантирате, че "това, което се случва във Вегас, ще си остане във Вегас". Ние предлагаме глобално покритие, така че дори най-големите международни предприятия могат да се възползват от нашите услуги.

service icon 1 service icon 1

Услуги за Оценка на Риска

Симулация за извличане на данни

Тестване за Проникване

Динамично тестване на сигурността на Приложенията

Проверка на доставчиците на Облачни Услуги

Виж още
service icon 2 service icon 2

Консултантски услуги

Бърза оценка на нивото на Съответствия

Дизайн & Внедряване на GDPR

Програма за управление на съответствията

GDPR като Услуга (GDPRaaS)

Виж още
service icon 3 service icon 3

Управление на поведението

Социално инженерство като услуга

Обучение по Информационна Сигурност

Детектор на лъжата

Виж още
service icon 4 service icon 4

SECaaS

Управление на Риска и Инвестициите като Услуга (RIMaaS)

ECaaS

Виж още
service icon 5 service icon 5

Услуги за компютърно-технически експертизи

Kомпютърно-технически експертизи

Комплексни компютърно-технически и визуални експертизи (т.нар. „педофилски експертизи“)

Експертизи на мобилни устройства

Експертизи в областта на социалните мрежи

Консултации и обучения в областта на компютърно-техническите експертизи

Виж още
service icon 6 service icon 6

VIP Услуги

Виж повече>>

Виж още